Telefon: +381 61 19 88 921

 

На основу члана 18., 21., 25. и 32. Статута Удружења Дрежничана и Јасенчана у Београду,

С А З И В А М

Изборну седницу Скупштине Удружења Дрежничана и Јасенчана у Београду која ће се одржати дана 27.05.2023. године, са почетком у 12,00 часова у Дому ваздухопловства у Земуну, са следећим

Д Н Е В Н И М  Р Е Д О М:

1. Избор Радног председништва.

2. Избор записничара и два оверивача записника.

3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине Удружења.

4. Доношење одлуке о усвајању Измена и допуна Статута Удружења.

5. Доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Удружења.

6. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора и чланова Надзорног   

    одбора Удружења за наредни мандатни период. 

7. Усвајање финансијског извештаја и завршног рачуна Удружења за 2022. годину   

    и

8. Усвајање извештаја о раду Управног одбора Удружења.

 Београд, 21.04.2023. године

                                                                        ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                 Дмитар Вукелић, с.р.

Предлог измена и допуна Статута Удружења

Статут Удружења 2010-11-13