Telefon: +381 61 19 88 921

Dana 27.05. 2023.god. sa početkom u 12.10 sati održana je Izborna Skupština Udruženja. Skupština je održana u rest. Doma Vazduhoplovstva u Zemunu. Skupštini su prsustvala 63 člana i postojala je većina za punopravno odlučivanje. Tom prilikom usvojene su Izmene i dopune Statuta Udruženja, i prema tim izmenama izabrani su novi Upravni i Nadzorni odbor.

U Upravni odbor izabrani su: Dmitar Vukelić, Đurđa Ostojić, Sava Benković, Milica Maravić, Milan Radulović, Đuro Maravić Crnja, Đuro Maravić Čort, Petar Radojčić, Goran Mamula, Mića Stojković i Slobodan Vukelić. U Nadzorni odbor izabrani su: Milan Kosanović, Ljilja Danilović i Ljilja Stepić. Posle uspešno završenog rada produžili smo sa druženjem uz bogatu trpezu i muziku. U muzičkom delu zabavljala nas je Ženska grupa "Od bisera ogrlica " i hrmonikaš Dragutin Dobrić. Pevale su se naše pesme i oživeli smo uspomene na Drežnicu i Jasenak. Sledeće druženje zakazali smo za 11. Novembra 2023.god. u hotelu "Majestic " u Beogradu. Planirajte i dođite! Dobrodošli!

Slike pogledajte ovde!

Predsednik Dmitar Vukelić obraća se Skupštini

Osnivač Stojan Tatalović

Radno Predsedništvo

Rade Batinić, predsednik Izborne komisije

Milan Radulović obrazlaže Izmene Statuta

Od bisera ogrlica

"Od bisera ogrlica ", nastup

 

Album_230527