Telefon: +381 61 19 88 921

SKUPŠTINA I PROLJETNO DRUŽENJE
Dana 01.06.2024.god. u hotelu "Mažestik" u Beogradu održana je redovna Skupština Udruženja Drežničana i Jasenčana u Beogradu. Skupštini je prisustovalo 37 članova Udruženja.

Tom prilikom...

DOBROTVORI NA DELU 25.5.2024.
Uz Božju milost Rade Kosanović, Rajko Vukelić i Milan Kosanović svojim novcem, trudom i radom pomogoše da se izgrade i uzidaje dvoja vrata naše velike Crkve Roždestvo Presvete Bogorodice u Drežnici i predaše ključeve crkve svešteniku proti Marku, na radost svog naroda i njihovih pokolenja.

 

 

Rade i Milan Kosanović

Milan, Rade i Đorđe Tomić

 

" "

-

 

Dana 14.05.2024.god Upravni odbor Udruženja Drežničana i Jasenčana u Beogradu u skladu sa čl.18 i 21 Statuta Udruženja, donosi

                                                     O D L U K U
                   o sazivu 1.Redovne sednice Skupštine Udruženja

S a z i v a  s e:
1.    Redovna sednica Skupštine Udruženja Drežničana i Jasenčana u Beogradu za subotu 01.juna 2024.god.
2.    Skupšina će se održati zajedno sa prolećnim druženjem sa početkom u 12.00 časova. Mesto održavanja je restoran hotela „Majestic“, Obilićev venac 28, Beograd.
Skupština će se održati po sledećem programu i dnevnom redu:
1.    Otvaranje sednice Skupštine
2.    Utvrđivanje kvoruma za rad
3.    Izbor 2 člana radnog predsedništva
4.    Izbor zapisničara
5.    Izbor 2 člana overivača zapisnika
6.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
7.    Usvajanje završnog računa za 2023.godinu
8.    Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
9.    Informacija o tekućim aktivnostima Udruženja
10.    Diskusije

Saziv Skupštine Udruženja objavljuje se u sedištu Udruženja, u ulici Ustanička 53, GO Voždovac. Članovi Skupštine pozivaju se usmeno, telefonom i putem sajta.

U Beogradu, 14.05.2024.god.                                   Predsednik Upravnog odbora                         
                                                                                              Dmitar Vukelić s.r.

 

Meni:

- sočni pileći file (grilovano povrće, mladi krompir, suprim sos)......... 1400 din.
- salate po porudžbini,.............................................................. 290 do 450 din.
-Piće: pivo točeno 0,33........................................................................  340 din.
           pivo točeno 0,5  ........................................................................ 450 din.

Dobro došli!

 

 

U subotu 01.06.2024. godine od 12 sati održaće se Skupština  i proljetno druženje Drežničana i Jasenčana u hotelu Mažestik.

Ručak:

- pileći file sa grilovanim povrćem, mladi krompir u sosu 1400 dinara
- salata 290 dinara
- pivo (malo 340 din, veliko 450 din)
Prijave do srede 29.05.2024.
Dođite.

 

 

Udruženje Drežničana u Beogradu osnovano je 09.05.1991. godine. Prvi predsednik bio je Đuro Tomić "Bačvarov" do svoje  prerane smrti 1993. godine. Nikola Radulović bio je predsednik Udruženja od 1993. do 1997. godine kada su se Udruženju Drežničana priključili Jasenčani koji žive u Beogradu. Od te godine promenjeno mu je ime u Udruženje Drežničana i Jasenčana u Beogradu. Za predsednika Udruženja izabran je Nikola Radulović koji je na toj funkciji bio do 2006. godine. Od 2006. godine do danas na mestu predsednika Udruženja je Dmitar Vukelić.

Udruženje okuplja Drežničane, Jasenčane, njihove potomke i druge ljude dobre volje koji se žele družiti sa nama. Sada se u knjizi Evidencije nalazi 581 član. Naši članovi nisu samo iz Beograda već iz Bajmoka, Crvenke, Novog Sada, Pazove, Pančeva, Subotice, Smedereva, Surdulice i drugih mesta.

Udruženje ima svoj sajt www.dreznica-jasenak.org.rs na kojem objavljuje priloge iz svog rada. Na sajtu se nalazi obrazac Pristupnice koju može preuzeti svako ko želi biti član našeg Udruženja. Popunjenu pristupnicu sa traženim podacima poslati na adresu Udruženja,  Ustanička 53, 11000 Beograd.

09.05.2024. godine obeležili smo 33.godišnjicu uspešnog delovanja i rada!


Čestitam,  na mnogaja ljeta!

S leva: Milica Maravić, Mića Stojković,  Dmitar Vukelić  i Gordana Vukelić

S leva: Đuro Maravić Crnja, Željko Maravić, Milica i Mića

S leva: Gordana, Slobo Vukelić i Lazar Kosanović

S leva: Milan Radulović, Petar Radojčić, Đuro Maravić Čort, Sava Benković i Crnja

Srđan Tomić i Dmitar Vukelić

"Od bisera ogrlica "

-