Telefon: +381 61 19 88 921

Udruženje Drežničana u Beogradu osnovano je 09.05.1991. godine. Prvi predsednik bio je Đuro Tomić "Bačvarov" do svoje  prerane smrti 1993. godine. Nikola Radulović bio je predsednik Udruženja od 1993. do 1997. godine kada su se Udruženju Drežničana priključili Jasenčani koji žive u Beogradu. Od te godine promenjeno mu je ime u Udruženje Drežničana i Jasenčana u Beogradu. Za predsednika Udruženja izabran je Nikola Radulović koji je na toj funkciji bio do 2006. godine. Od 2006. godine do danas na mestu predsednika Udruženja je Dmitar Vukelić.

Udruženje okuplja Drežničane, Jasenčane, njihove potomke i druge ljude dobre volje koji se žele družiti sa nama. Sada se u knjizi Evidencije nalazi 581 član. Naši članovi nisu samo iz Beograda već iz Bajmoka, Crvenke, Novog Sada, Pazove, Pančeva, Subotice, Smedereva, Surdulice i drugih mesta.

Udruženje ima svoj sajt www.dreznica-jasenak.org.rs na kojem objavljuje priloge iz svog rada. Na sajtu se nalazi obrazac Pristupnice koju može preuzeti svako ko želi biti član našeg Udruženja. Popunjenu pristupnicu sa traženim podacima poslati na adresu Udruženja,  Ustanička 53, 11000 Beograd.

09.05.2024. godine obeležili smo 33.godišnjicu uspešnog delovanja i rada!


Čestitam,  na mnogaja ljeta!

S leva: Milica Maravić, Mića Stojković,  Dmitar Vukelić  i Gordana Vukelić

S leva: Đuro Maravić Crnja, Željko Maravić, Milica i Mića

S leva: Gordana, Slobo Vukelić i Lazar Kosanović

S leva: Milan Radulović, Petar Radojčić, Đuro Maravić Čort, Sava Benković i Crnja

Srđan Tomić i Dmitar Vukelić

"Od bisera ogrlica "

-