Telefon: +381 61 19 88 921

Dana 14.05.2024.god Upravni odbor Udruženja Drežničana i Jasenčana u Beogradu u skladu sa čl.18 i 21 Statuta Udruženja, donosi

                                                     O D L U K U
                   o sazivu 1.Redovne sednice Skupštine Udruženja

S a z i v a  s e:
1.    Redovna sednica Skupštine Udruženja Drežničana i Jasenčana u Beogradu za subotu 01.juna 2024.god.
2.    Skupšina će se održati zajedno sa prolećnim druženjem sa početkom u 12.00 časova. Mesto održavanja je restoran hotela „Majestic“, Obilićev venac 28, Beograd.
Skupština će se održati po sledećem programu i dnevnom redu:
1.    Otvaranje sednice Skupštine
2.    Utvrđivanje kvoruma za rad
3.    Izbor 2 člana radnog predsedništva
4.    Izbor zapisničara
5.    Izbor 2 člana overivača zapisnika
6.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
7.    Usvajanje završnog računa za 2023.godinu
8.    Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
9.    Informacija o tekućim aktivnostima Udruženja
10.    Diskusije

Saziv Skupštine Udruženja objavljuje se u sedištu Udruženja, u ulici Ustanička 53, GO Voždovac. Članovi Skupštine pozivaju se usmeno, telefonom i putem sajta.

U Beogradu, 14.05.2024.god.                                   Predsednik Upravnog odbora                         
                                                                                              Dmitar Vukelić s.r.

 

Meni:

- sočni pileći file (grilovano povrće, mladi krompir, suprim sos)......... 1400 din.
- salate po porudžbini,.............................................................. 290 do 450 din.
-Piće: pivo točeno 0,33........................................................................  340 din.
           pivo točeno 0,5  ........................................................................ 450 din.

Dobro došli!