Telefon: +381 61 19 88 921

Obaveštenje

Dragi Drežničani i Jasenčani,

Naše Udruženje i ove godine organizuje distribuciju Godišnjaka Matice drežničke, časopisa za nauku, kulturu, književnost i umetnost – izdanje za 2018. godinu, koji izdaje Matica drežnička iz Bajmoka u saradnji sa našim Udruženjem.

“Ovo je časopis za proučavanje istorije, društvenog života i kulture Drežnice i Drežničana-Jasenčana, njihovog stvaralaštva i doprinosa nauci, kulturi, književnosti, umetnosti, privredi, sportu i drugim oblastima života. Istovremeno, ovo je časopis za sve poznavaoce, poštovaoce, susede i prijatelje Drežnice, svih onih koji sa njima žive i imaju nešto da kažu o njima ili o sebi.”- citat prof. dr B. Ćupurdija.

U proteklih 12 godina, časopis je snažno afirmisao rad i svekoliko stvaralaštvo većeg broja članova i našeg Udruženja, zbog čega treba imati posebno i zapaženo mesto u svakom našem domu.

Zbog ograničenog broja primeraka, kao i želje da bude dostupan svakom našem članu, od ove godine uvodimo pretplatu na časopis, preko poštanske uplatnice. Potrebno je popuniti: pošiljalac – adresa, primalac – Udruženje Drežničana i Jasenčana, Ustanička 53,  Beograd, svrha uplate – za Godišnjak Matice drežničke, račun primaoca : 180-1001210011259-32, poziv na broj – 2018 i uplatiti 300 dinara.

Pretplatu možete izvršiti i u hotelu Majestic, gde će dana 10. novembra ove godine (subota) biti održano jesenje druženje članova našeg Udruženja.

Za sve informacije možete se obratiti predsedniku Udruženja.

Upravni odbor

 

 

 

Za ljubitelje drežničke istorije

Knjiga iz 1982.g. sada dostupna i u elektronskom izdanju(pdf).

Na [linku] možete preuzeti kompletno skenirano izdanje knjige "Partizanska Drežnica", izdanje Historijskog arhiva u Karlovcu 1982.g.

Izvor podataka http://www.znaci.net

Sadržaj knjige "Partizanska Drežnica"

 

Napomena Redakcije 7
Akad. MANOJLO MARAVIĆ
Iz prošlosti Drežnice do 1918. godine
11
Dipl. up. pr. LAKO IVOŠEVIĆ
Dr MIHAEL SOBOLEVSKI
Drežnica između dva svjetska rata
49
Gen. major MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Drežnica u vremenu od aprilskog rata do ustanka 1941. godine
67
Gen. major BUDE BOSNIĆ
Partijska organizacija Drežnice u pripremi oružanog ustanka i njeno djelovanje do oktobra 1942. godine
73
Akad. MANOJLO MARAVIĆ
Rad KPJ u Drežnici od oktobra 1942. do kapitulacije fašističke Italije
105
Puk. MARKO TRBOVIĆ
Neki podaci o radu organizacija KPH u Drežnici u periodu od septembra 1943. do oslobođenja zemlje
122
Puk. MARKO TRBOVIĆ
Geografski i vojno-politički položaj Drežnice tokom NOR-a
127
Puk. MILE TRBOVIĆ
Dolazak Koste Nađa i Ive Vejvode u Drežnicu početkom augusta 1941. godine
135
Gen. major NIKOLA IVOŠEVIĆ
Formiranje i borbena dejstva prvih partizanskih jedinica
138
Ppuk. MILE MARAVIĆ
Sjećanje na stradanja Drežničana od strane talijanskih okupatora
149
Gen. major MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Četvrti omladinski bataljon 6. partizanske brigade Hrvatske
163
Gen. ppuk. ĐURO MATIĆ
Moj prvi susret s Drežnicom u ratu
167
Puk. VLADO TRBOVIĆ
Prvi i drugi udarni bataljon
169
Gen. ppuk. BOGDAN MAMULA
Proleteri i Partizanska Drežnica
185
Gen major RADOSLAV KOSANOVIĆ BRACO
Šesta primorsko-goranska udarna brigada
191
VERA JURIĆ
Proslava prve godišnjice ustanka u Drežnici
223
Gen. ppuk. ANDRIJA TUS
Četrnaesta primorsko-goranska brigada
225
Mr VITOMIR GRBAC
Operacija »Velika Kapela«
253
NARANČA MARAVIĆ
Dvanaestogodišnja djevojčica u vihoru rata
263
Dipi. ing. JELENA STARC JANČIĆ
Nesreća u Drežničkoj crkvi
264
Puk. VLADO TRBOVIĆ
Njemačka ofanziva na Drežnicu u jesen 1943. godine
268
Dr ĐURO ZATEZALO
Nastanak, organizacija i djelatnost narodnooslobodilačkih odbora u Drežnici 1941—1945.
281
Puk. MARKO TRBOVIĆ
 • Organizacija i rad SKOJ-a u Drežnici tokom NOB-e
 • OMLADINA DREŽNICE NA DJELU, objavljeno u Goranskom vjesniku br. 15, str. 2, 4. rujna 1943.
 • OMLADINA SELA SEKIČA SPASILA TOP, objavljeno u Goranskom vjesniku br. 78, str. 11, 15. studenog 1944.
 • 321
 • 334
 • 336
Puk. GOJKO MARAVIĆ GAJIĆ
Mladići i djevojke su časno ratovali i ginuli za slobodu
336
VIŠNJA BASTA, prof.
Organizacija antifašističke fronte žena u vremenu od 1941. do 1945.
342
Puk. ČEDOMIR MARAVIĆ
I djeca su ratovala
353
SMILJA EDER
 • Moje djetinjstvo
 • MOJA ŽELJA, objavljeno u listu »Pionir« br 7—8, 1943, str. 9.
 • 368
 • 373
Dipi. ecc. RADE TOMIĆ
Komanda mjesta Drežnica
374
Kontra admiral RADE MRVOŠ
Organizacija i rad Komande primorsko-goranskog područja
383
Puk. MILUTIN TATALOVIĆ
Snabdijevanje partizanskih jedinica tokom NOB-a
388
ANTUN GIRON, prof.
Drežnica kao središte društveno-političkih organizacija kotara Ogulin i okruga Gorski kotar
404
VELJKO KOSANOVIĆ
Osnivanje i rad prvih partizanskih radionica, mlinova i pilana na slobodnom teritoriju Drežnice i Jasenka tokom NOB-a
415
MIHOVIL MARUŠIĆ
Majstori svog zanata
424
Puk. MARKO TRBOVIĆ
Obavještajno-subverzivno djelovanje okupatorskih i kvislinških snaga i razvoj bezbjednosne djelatnosti u Drežnici tokom NOB-a
430
Dipi. ing. JELENA STARC JANČIĆ
Partizanska bolnica u Drežnici
447
BOJANA ČOKEŠA VUKOV
Briga o ranjenicima u partizanskoj bolnici Drežnice
488
Dipi. ing. JELENA STARC JANČIĆ
Evakuacija ranjenika preko Stalka
492
Gen. ppuk. DIMITRIJE VOJVODIĆ ZEKO
  • Kapelski marš
 • IZ DREŽNICE
 • PRED DREŽNIČKI JURIŠ, »Pišu naši borci«, izdanje Prve udarne brigade XIII divizije br. 3 od 13. jula 1944. god. str 4.
 • CRTICE IZ AKCIJE NA DREŽNICU, Divizijske novine br. 29, str. 2, od 24. jula 1944.
 • NA CESTI DREŽNICA—JASENAK, Divizijske novine br. 45, str. 3, od 9. augusta 1944.
 • TO JE DREŽNICA, Divizijske novine br. 45, str. 3, od 2. augusta 1944.
 • 497
 • 504
 • 506
 • 507
 • 508
 • 509
Gen. ppuk. DIMITRIJE VOJVODIĆ ZEKO
Oslobođenje Drežnice i Tuževića 13. jula 1944. godine
510
Puk. MILUTIN TRBOVIĆ
 • Napad 2. bataljona 1. brigade na neprijateljsku posadu u Zečevom Brdu 13. jula 1944. godine
 • U OSLOBOĐENOJ DREŽNICI, Divizijske novine, br 70, str. 3, od 5. septembra 1944.
 • KROZ DREŽNICU, Divizijske novine, br. 81, str. 1, od 16. septembra 1944.
 • 518
 • 522
 • 524
Puk. GOJKO MARAVIC GAJIĆ
Posebni zadaci udarne grupe 1. udarne brigade 13. udarne primorsko-goranske divizije (februar—oktobar 1944)
525
SIMO TOMIĆ
Kulturno-prosvjetni razvoj Drežnice do 1941. godine
531
DRAGINJA METIKOŠ
Kulturno-prosvjetna djelatnost u Drežnici tokom NOR-a
547
DANICA MARAVIĆ
Djeca izbjeglice
565
VERA JURIĆ
Agitprop i tehnika CK KPH u Drežnici 1942.
568
Gen. major MILOŠ IVOSEVIĆ ROGOVIĆ
Zvjerstva ustaša nad civilnim stanovništvom u selima Brezno, Ponorac, Debeli Lug, Jasenak i Krakar pred kraj drugog svjetskog rata
571
DANE MARAVIĆ KOLAR
 • Zvjerstva ustaša nad civilnim stanovništvom u selima Donjeg kraja Drežnice u drugoj polovini 1944. i početkom 1945. godine
 • PODACI O POKOLJU, Goranski vjesnik, br. 80, str. 2, od 5. prosinca 1944.
 • 575
 • 582
ILIJA VUKELIĆ
Dijete - mučenik
582
Gen. major MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Hod po mukama
56S
DRAGICA MARAVIĆ BUŠURELO
Moj najtužniji dan
593
MIHAJLO RADULOVIĆ
 • Sjećanje na tužno djetinjstvo i kraj rata
 • DREŽNICA, Divizijske novine br. 55, str. 7, od 20. aprila 1945.
 • 596
 • 600
Puk. MILAN P. KOSANOVIĆ
Ppuk. MIRKO ZRNIĆ
Odlazak Drežničana na rad u SAD i zemlje Evrope (1895—1939)
601
Puk. NIKOLA TOMIĆ BOJANOV
Migracije naroda Drežnice u vremenu od 1920—1941. i njegovo učešće u NOR-u
623
Mr BRANKO ĆUPURDIJA
Kolonizacija Drežničana u Bajmok poslije II svjetskog rata
654
Gen. major MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Drežničani, vojni i vojno-politički rukovodioci u ratu i poslije rata
668
Mr ĐURO ZRNIĆ
Poslijeratni razvoj Partizanske Drežnice
684
MARKO BORIĆ
Značaj memorijala Partizanska Drežnica i Gornji brinjski kraj
700
LIKOVI REVOLUCIONARA
MILOS IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Aktivan u organima narodne vlasti
706
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Pao u prvim borbenim redovima
709
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Pao na Ćudinom klancu
711
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Vojnik revolucije
712
MARKO TRBOVIĆ
Prva partizanka u Drežnici
715
RADE RADOJČIĆ
Komandir radne jedinice
717
DUŠAN IVOŠEVIĆ
Operativni oficir bataljona
718
RADE RADOJČIĆ
Pao u borbi na Suhoru
720
NIKOLA IVOŠEVIĆ
Nikad mu ruka nije zadrhtala
722
NIKOLA IVOŠEVIĆ
Komesar bataljona Tode Ivošević
723
RADE RADOJČIĆ
Komandir partizanske čete
725
LAKO IVOŠEVIĆ
Maravić (Nikole) Milanko
726
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Komandir Drežničke partizanske čete
728
GOJKO MARAVIĆ
Dječak puškomitraljezac
730
GOJKO MARAVIĆ
Smrtno ranjen na Ljubovu
734
LAKO IVOŠEVIĆ
Aktivan u radničkim štrajkovima
737
LAKO IVOŠEVIĆ
Jedan od organizatora sindikata u Drežnici
738
RADE RADOJČIĆ
Pao u borbi kod Vrbovskog
740
ĐURO RADULOVIĆ
Operativni oficir
741
GOJKO MARAVIĆ
Komandant bataljona
743
MILOŠ IVOŠEVIC ROGOVIĆ
Proleter i neustrašivi borac
746
GOJKO MARAVIĆ
Komandant proleterskog bataljona
747
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Komandir proleterske čete
750
BOGDAN MAMULA
Zamjenik komandanta Proleterskog bataljona
752
MANOJLO MARAVIĆ
Pao je u borbi na čelu ruske čete
754
SIMO RADULOVIĆ
Strijeljan u Martinšćici kraj Sušaka
757
MARKO TRBOVIĆ
ILIJA RADULOVIĆ
Todor Radulović Todosija
760
GOJKO MARAVIĆ
Mogu se boriti i jednom rukom
763
NIKICA RADULOVIĆ
Komandant bataljona
766
NIKICA RADULOVIĆ
Pao u borbi na Veljunu
768
MILUTIN TATALOVIĆ
Pao u borbi kod Visuća
770
VLADIMIR BARAC
Poginuo na pragu svoje kuće
772
BUDE BOSNIĆ
Od podoficira do načelnika Štaba brigade
775
NIKICA RADULOVIĆ
Komandant bataljona
777
RADE TOMIĆ
Strijeljan na Bukovniku
781
RADE TOMIĆ
Komandir voda
783
RADE TOMIĆ
Pao u borbi na Sincu
785
LAKO IVOŠEVIĆ
Organizacioni sekretar partijske organizacije 1937. godine u Drežnici
787
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Proslavljeni komandir čete
789
BUDE BOSNIĆ
Narodni heroj Đuro Trbović Ćošan
793
NIKOLA IVOŠEVIĆ
Drežnički revolucionar
797
SIMO TOMIĆ
Komesar artiljerijske brigade Mile Trbović Draganov
800
JELENA STARC JANČIĆ
Ratni dnevnik Nade Trbović
802
ILIJA TRBOVIĆ
Nikica Trbović
807
RADE RADOJČIĆ
Član Mjesnog komiteta i organizator ustanka u Drežnici
809
BUDE BOSNIĆ
Vijećnik AVNOJ-a
810
MILE TRBOVIĆ
Narodni heroj Rajko Trbović
814
ILKO RADULOVIĆ
MARKO TRBOVIĆ
Dmitar Vukelić - Pimić, komandant bataljona
816
RADE TOMIĆ
Komandir zaštitnog voda partizanske bolnice
818
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Narodni heroj Sava Vukelić
820
MILE TRBOVIĆ
Hrabro je tukao neprijatelja
825
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Puškomitraljezac
826
MILOŠ IVOŠEVIĆ ROGOVIĆ
Hrabri komandant bataljona
828
BUDE BOSNIĆ
Mile mitraljezac
831
RADE ZRNIĆ
Pao u borbi na Velebitskom vrhu
833
NIKICA RADULOVIĆ
Komandant bataljona poginuo u Lapačkoj dolini
830
MILICA BANDA, prof.
 • Ljudski gubici na području općine Drežnica od 1941. do 1945. godine
 • Pali borci s područja općine Drežnica
 • Žrtve fašističkog terora i rata općine Drežnica 1941—1945.
 • Umrli od tifusa na području općine Drežnica 1941—1945.
 • 841
 • 865
 • 877
 • 893
KAZALO LIČNIH IMENA 897
KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA 916

TUMAČ SKRAĆENICA

Autor Bude Bosnić, izdanje Beograd 2007

"Drežnička trilogija" sadrži tri dela: "Sećanja", "Lov i priroda" i "Priče iz Drežnice"

 

 

Za naručivanje knjige, obratite se sekretaru Udruženja Slobodanu Vukeliću: tel. 064/1524415

Roman "Plava tišina" čiji je autor Gordana Zalad, član našeg udruženja, govori o sudbinama žena koje su bile u zatočeništvu na zloglasnom Golom otoku.

Pristupnica

Pristupnicu za članstvo u Udruženju drežničana i jasenčana Beograd, možete preuzeti ovde.

pristupnica (45.7kB)

pristupnica (38.5kB)

Sačuvajmo nasleđe

Vaš kutak

Vaše priloge, predloge, vesti ili primedbe pošaljite na
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt Info

Udruženje Drežničana i Jasenčana Beograd

Adresa: 11040 Beograd, Ustanička 53
PAK 163942
Tel: 061 / 19 88 921
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.